โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

ชื่อตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page