ป้ายกำกับ: เขมราฐ

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2567

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2567

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง 13 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2566

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2566

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page