โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/h63JLAhhuPDu3RHe9 หรือตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page