โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
2 คุณวุฒิ พยาบาลศาสตร์
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถปรับตัวในการทำงานกับผู้อื่นได้ดี
4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาและมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจรักบริการ
5 ซื่อสัตย์ มีความอดทน รักษาระเบียบวินัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
6 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 ซม.

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถปรับตัวในการทำงานกับผู้อื่นได้ดี
4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาและมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจรักบริการ
5 ซื่อสัตย์ มีความอดทน รักษาระเบียบวินัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
6 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 ซม.

สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567 โทร 0 4532 4400 ต่อ 220

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page