สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท ถึง 13,800 บาท ตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

2 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (เพศหญิง)
อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท ถึง 13,800 บาท ตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

3 พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท ถึง 13,800 บาท ตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

4 พนักงานโรงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท ถึง 13,800 บาท ตามคุณวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

สถานที่รับสมัคร ห้องประชาชื่น (ชั้น 6) อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พันโทหญิง ศุภราภัทร ดวงทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5454 8914

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page