โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. กุมารแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 27,300 บาท
2. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 27,300 บาท
3. ศัลยแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 27,300 บาท
4. อายุรแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 27,300 บาท
5. แพทย์เวชปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 17,500 บาท
6. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท (ปริญญาตรี)
7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
8. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
9. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท (ปวส.)
10. พนักงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท (ปวส.)

11. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.)
12. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.) (เพศชาย)
13. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.)
14. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.) (เพศหญิง)
15. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.)
16. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.) (เพศชาย)
17. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ปวช.)
18. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
19. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
20. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)

21. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
22. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
23. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
24. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6) (เพศชาย)
25. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
26. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
27. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
28. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.6) (เพศชาย)
29. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
30. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
31. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)
32. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท (ม.3/ม.6)

ช่องทางการรับสมัคร
1 ขอรับแบบฟอร์มสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และยื่น แบบฟอร์มสมัครงานฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกำลังพล (อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5) โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
2 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่กำหนด ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/yh45NMSBXTHXQmhEA (ระบบ Google form)
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2460 0000 ต่อ 41374 สายตรง 0954626616

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page