กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

2. ตำแหน่ง พยาบาล 17 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สามารถรถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2534 2570

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page