ป้ายกำกับ: วารินชำราบ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านโพธิ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2566

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างบริการรายผู้รับบริการ 3 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างบริการรายผู้รับบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

หาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 6-19 มิถุนายน 2566

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างกองทุนสวัสดิการ ตำแหน่งผู้จัดการอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร

คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างกองทุนสวัสดิการ ตำแหน่งผู้จัดการอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566

โรงพยายาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยายาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนวิจิตราพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนวิจิตราพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 เมษายน 2566

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่วันที่ 5-28 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7-25 เมษายน 2566

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page