ป้ายกำกับ: วารินชำราบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่วันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2567

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2567

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2567

เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลตำบลบุ่งไหม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 9 มกราคม 2567

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธันวาคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 12-26 ธันวาคม 2566

อำเภอวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page