ป้ายกำกับ: วารินชำราบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สมัครและสอบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2567

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2567

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2567

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 22 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่ 12 มีนาคม -1 เมษายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งแต่วันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page