ป้ายกำกับ: ทุ่งใหญ่

กองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

กองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2566

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page