ป้ายกำกับ: พยัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-21 เมษายน 2566

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page