ป้ายกำกับ: อำเภอพล

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 2 อัตรา

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-28 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2566

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครครูช่วยสอน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครครูช่วยสอน และพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2566

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 8 อัตรา

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2566

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2566

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลพล รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page