มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4/2566)

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยแนบผลสอบระดับ ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล เทียบเท่า CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 23.00 น. ทางเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page