สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-28 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลา ราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page