สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page