ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี รับสมัครพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี รับสมัครพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครงาน!!! ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
– สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีความรับผิดชอบต่องาน เสียสละ และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
– สามารถทำบัญชีการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง พนักงานงานช่วยงานสาธารณสุข 3 อัตรา
คุณสมบัติ
– อายุเกิน 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช.
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องาน
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
การศึกษารัดับปริญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มีบุคลิกภาพดี มีมนุษญสัมพันธ์ดี และ มีความรับผิดชอบต่องาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีใบประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัด
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
– มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานนักายภาพบำบัด

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
การเดินทาง รถเมล์สาย 76, 84,165,163,120 หรือ รถไฟฟ้าสถานีกรุงธนบุรี ติดต่อสอบถาม 02-8608210

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page