มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 0674 – 7 ต่อ 446 0 2909 1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page