โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่คุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษา C#,PHP,Javascrip,HTML หรือ Java
Interface
3. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน SQL, Oracle Data Query,Application Programming
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ Network สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ Network ได้
5. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Adminitrator) ตรวจสอบการ ทำงานของระบบ Virtual Machine (VMware) ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Linux และมีความรู้ด้านการสำรองข้อมูลสำหรับ ระบบ Server ต่างๆ
7. มีความรู้ด้าน IT Infrastructure (Basic Networking, Server, Storage, Virtualization, Web Server)
8. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง สำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
9. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ https://forms.gle/B6kVd9UfhnsvgnKd9 หรือตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page