เทศบาลตำบลริมเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลริมเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือทักษะในการทำงาน และความชำนาญ ในหน้าที่ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมี ทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย และไม่จำกัดคุณวุฒิ
2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
3. หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดเก็บขยะมูลฝอย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office :word excel, และ Internet ได้ เป็นอย่างดี
4. สามารถออกสำรวจภาคสนามได้

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับตามสิทธิ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-5329-9184 และกรุณาแต่งกายให้สุภาพในการยื่นใบสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page