องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 370 บาท

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 40 ปี บริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษทางอาญา
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
9. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
10. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านธุรการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 093-1300675 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page