โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2567

1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 พนักงานสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 0800 – 1200 และเวลา 1300 – 1600 นาฬิกา (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2163 0310 และ 0 2163 0311

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page