ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 112 /2567 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 652.20 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ สาขาโรคพืชวิทยา และสาขาปฐพีศาสตร์

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ โทร. 0 5338 9228

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page