โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
(2) มีความสามารถด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์
(3) มีความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ตรรกศาสตร์ และทักษะที่เกี่ยวเนื่อง กับรายวิชาคณิตศาสตร์

2. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เพศชาย
(2) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ วิชาเอกอื่นๆตามที่ ก.ค.ศ. ประกาศคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
(3) มีความถนัดทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(4) มีความสามารถด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
(5) สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
(6) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
(2) มีความสามารถด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา

4. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย)
(2) มีความสามารถด้านการสอนวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
(3) มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและสากล

5. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาคลินิก
(2) มีความสามารถด้านการสอนในวิชาตามตำแหน่ง สาขาวิชาเอกแนะแนว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ http://nmp.ac.th/ หรือ เพจ Facebook โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยส่งผ่านอีเมล [email protected] (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมแนบเอกสารและ หลักฐานประกอบการรับสมัครหมายเลข 1 – 7 เป็นระบบไฟล์ .pdf ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ***โดยเอกสาร ทุกฉบับรวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 ก่อนเวลา 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page