โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบเท่ากับระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
(2) มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (ได้แก่ Word Excel และ Power Point)
(3) ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป, ทหาร/ตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป

วัน เวลา การรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5-22 เมษายน 2567
ยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยส่งผ่านอีเมล [email protected] พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครหมายเลข 1 – 6 เป็นระบบไฟล์ .pdf (รวมเอกสารในไฟล์เดียวกัน) นำส่งเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 ก่อนเวลา 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page