โรงเรียนอนุบาลตาก รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลตาก รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (ครูอัตราจ้าง และ ครูพี่เลี้ยง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 มีความรู้ ระดับปริญญาตรี
– สาขาวิชาเอกดนตรี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่หมดอายุ) หรือหนังสืออนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง **หากมีความรู้ความสามารถในการสอนดนตรีจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท/เดือน 2
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า **หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้อง one stop service โรงเรียนอนุบาลตาก ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page