โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบก 28

1 พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (ปวส.) (หญิง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,300 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี

2 พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (ปวส.) (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,300 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์

3 พนักงานธุรการ ชั้น 1 (ปวช.) (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 7,620 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4 พนักงานเวชสถิติชั้น 2 (ปวส.) (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,300 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5 พนักงานช่วยการพยาบาล ( ม.6 – ปวช.) (หญิง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 6,910 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 5 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร แผนกธุรการกำลังพล ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ค่ายศรีสองรัก

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page