โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 29 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 รับสมัครเพศชาย/หญิง
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
3 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
4 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ใช้ในงาน
6 ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดกระดูกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัญชี โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 รับสมัครเพศชาย/หญิง
2 สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
3 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4 มีทักษะในการใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในวันราชการ (09.00 – 15.30 นาฬิกา) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท (เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 042 -712867 (โทรทหาร 21164 กองบังคับการ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และเว็ปเพจโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page