สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ 0 4552 3023

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page