สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 224/1 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4451 1275 ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page