ป้ายกำกับ: เขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเขาย้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

โรงพยาบาลเขาย้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

เทศบาลตำบลเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลเขาย้อย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเขาย้อย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page