ป้ายกำกับ: เถิน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-22 กันยายน 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลเถิน รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2566

อำเภอเถิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอเถิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 10-12 เมษายน 2566

กศน.อำเภอเถิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

กศน.อำเภอเถิน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page