โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page