โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่ 21 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย) จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว) จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669 หรือเว็บไซต์ www.reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page