โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2566 ในวันราชการ เวลารับสมัคร ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ รับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ) กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page