คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานบริหารคณะ คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาดังต่อไปนี้
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
3. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page