โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนพยุหะพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษา สาขาวิชาชีพอื่น
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ตามที่ ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้ขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page