สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1887/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 8.30น. – 12.00น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00น. – 16.30น. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4421-4101

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page