สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคล หากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page