กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ 1 /2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีและการเงิน สาขาบัญชี หรือการเงิน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบริหารธุรกิจ สำหรับทางการบริหารธุรกิจ จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กองทุนกำหนดเป็นการเฉพาะ

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3869-4610

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page