โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

1 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานศัลยกรรม
2 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ธนาคารเลือดฯ
3 นักรังสีการแทพย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานรังสีวินิจฉัย
4 นักรังสีการแทพย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page