สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครตามขั้นตอน ในเว็ปไซต์ http://cadbkk.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page