ป้ายกำกับ: นักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 56 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 มกราคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 22 อัตรา

โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2566

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2567

โรงพยาบาลบางมูลนาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลบางมูลนาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2567

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 1-8 ธันวาคม 2566

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page