ป้ายกำกับ: นักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา ตั้งแต่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่ 9 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-29 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่ 14 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page