ป้ายกำกับ: สัตหีบ

กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา

กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-28 มิถุนายน 2567

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2567

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรศาสตร์

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2566

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2566

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2566

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page