โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

3 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

4 ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

5 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 780 บาท (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 690 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 580 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

7 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

8 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รปภ.) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back To Top

You cannot copy content of this page