สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครดำเนินการดาวน์โหลด ใบสมัครทางเว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.necam.go.th
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1.ใบสมัคร
2.เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 4.2)
3.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
การส่งเอกสาร สามารถส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected]

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page