กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย

(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
(2) นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 อัตรา
(3) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
(4) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) จำนวน 3 อัตรา
(5) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) จำนวน 4 อัตรา
(6) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 4 อัตรา
(7) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
(8) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น) จำนวน 3 อัตรา
(9) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) จำนวน 2 อัตรา
(10) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 อัตรา
(11) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
(12) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
(13) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา
(14) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 1 อัตรา
(15) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
(16) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
(17) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ ข้าราชการ >

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page