วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการสอบปฏิบัติ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โทร.038-459497 ต่อ 1112 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page