โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– มีความตั้งใจทำงาน พยายามพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– มีจิตอาสา รักงานบริการ ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page