ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/person หัวข้อ พนักงานราชการ หรือขอใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page