ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2567

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์, การวางแผน, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหาร, สถิติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามกำหนดระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลา ราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เลขที่ 548 ถนนเชียงใหม่ ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-140141, 053-801160-61 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท สำหรับตำแหน่งที่สมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page